Wilk?

Poznaj osoby, które uczestniczą w rozwoju naszej społeczności.

Mateusz Leman Wilk Świecie

Mateusz Leman

Prezes Klubu, Wizjoner, pomysłodawca

Właśnie ten człowiek jest odpowiedzialny za strategię, kierunek i ogólną wizję rozwoju marki Wilk. Przez 7 lat rozwijał w Świeciu wraz z Dawidem Chmarzyńskim i Sebastianem Cichym Street Workout Świecie  (obecnie Panaceum Świecie).

Podczas jego przedsiębiorczej drogi hodował również ślimaki, by na końcu wrócić do dziecięcych marzeń, czyli piłki nożnej. 

Osoby, które są otwarte i gotowe do działania mogą się od niego wiele nauczyć. Swoje techniki i metody, które przybliżają go do sprawczości i realizacji celów, zrozumiał i wcielił od Rafała Mazura, zenjaskiniowca.pl

Scroll to Top