Oferta dla sponsora

Wspieraj nasze drużyny i osiągaj widoczność!

Budowanie Wspólnoty

Partnerzy staną się integralną częścią naszej klubowej społeczności, promując zaangażowanie i wzmacniając więzi między członkami.

Amatorska Siatkówka (1)

Wzrost Wizerunku Marki

 Partnerzy będą mieli możliwość prezentacji swoich produktów i usług w kontekście wartości, jakimi kieruje się nasz klub, co z pewnością wpłynie na postrzeganie marki. 

Treningi Ogólnorozwojowe

Wspieranie Aktywności

Poprzez obniżenie cen oferowanych usług lub produktów na procent, nasi partnerzy zachęcają członków klubu do aktywności i rozwijania swoich zainteresowań.

Scroll to Top