Regulamin ligi FSL

Na sezon 2023/2024 wprowadziliśmy kilka zmian - zapoznaj się z regulaminem.

 1. Rozgrywki prowadzone są przez firmę Wilk Mateusz Lema („Organizator”).
 2. Zgłoszenia trwają do  16.08.2023 r. Liga zaczyna się we wrześniu.
 3. System rozgrywek to każdy z każdym.
 4. Sezon to dwie rundy (jesienna + wiosenna)
 5. Informację o harmonogramie rozgrywek Organizator zamieści na stronie internetowej 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek i poinformuje kapitanów lub opiekunów drużyn o tym fakcie.
 6. Harmonogram jest ściśle ustalony i nie można go zmieniać, natomiast (Nowość na sezon 2023/2024) :
  1. Jeśli mecz w niedzielę nie odpowiada jednej z drużyn, to kapitanowie obu drużyn mogą się dogadać i  grać w innym terminie niż zaplanowany w harmonogramie przez organizatora.
  2. Koniecznie muszą powiadomić o tym organizatora w 7 dni przed ustalonym terminem meczu.
  3. Drużyny muszą wnieść opłatę 150 zł na koszt wysłania przez organizatora koordynatora rozgrywek w celu weryfikacji przebiegu spotkania zgodnie z naszymi standardami.
  4. Oprócz przestrzegania zasad gry i zapewnieniu sobie boiska  typu “ORLIK” do rozegrania spotkania, kapitanowie lub opiekunowie we własnym zakresie muszą zorganizować sędziego na to spotkanie minimum 7 dni przed ustalonym terminem meczu  — o tym fakcie informują też organizatora. 
   1. Warunkiem jest to, że nie mogą to być sędziowie z naszej Ligi FSL oraz muszą to być sędziowie z licencją K PZPN.
  5. Jeśli nie uda się zorganizować sędziego na mecz, a naszym sędziom pasują terminy, należy wnieść dodatkową opłatę 100 zł na jego wynagrodzenie. 
 7. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach Ligi FSL jest:
  1. Wypełnienie formularza na naszej stronie: https://www.wilkswiecie.pl/liga-fsl-rekrutacja-2023-2024/
   1. Po wypełnieniu formularza należy dołączyć do grupy na Facebooku dla kapitanów. 
   2. Na maila otrzymacie formularz zgłoszeniowy, który należy odesłać drogą mailową (PDF, skan, zdjęcie). 
   3. Należy też wskazać kapitana lub opiekuna zawodników, który w imieniu drużyny odpowiedzialni będą za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem Regulaminu,
  2. Wniesienie opłaty wpisowej 60 zł za zgłoszoną osobę
  3. Jako wolny zawodnik opłata wynosi 80 zł
  4. Opłatę wpisową należy uiścić na konto bankowe firmy WILK Mateusz Leman: 39 1160 2202 0000 0004 6475 5232, w tytule przelewu należy zamieścić imię oraz nazwisko, oraz nazwę drużyny.
  5. Jeśli drużyna potrzebuje faktury, należy te fakt zgłosić organizatorowi.
 8. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.
 9. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.
 10. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.
 11. Odpowiedzialność i konsekwencje za zespół ponosi kapitan lub opiekun drużyny.
 1. Limit miejsc na liście zawodników wynosi 20.
 2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 3. Do ligi mogą przystąpić osoby, które mają minimum 14 lat. i wymagana jest zgoda na udział od rodzica lub opiekuna prawnego. O tym fakcie należy powiadomić organizatora, który wyśle stosową zgodę rodzicom.
 4. Zgłoszony zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 5. Wykreślanie zawodników z listy w trakcie sezonu jest zabronione, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć, choroba.
  1. W innym przypadku typu: “skaleczył się nożem w pracy”, “ma popołudnie w pracy” – nie wchodzi w grę. 
 6. Ewentualna weryfikacja zawodników odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej).
 7. Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od zawodników dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem 3:0 oraz odjęciem 1 punktu w lidze, za brak szacunku i zasad fair play.
 8. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora, dopisując go w protokole meczowym oraz uiszczając opłatę w wysokości 49 zł, na konto bankowe firmy WILK Mateusz Leman: 39 1160 2202 0000 0004 6475 5232, w tytule przelewu należy zamieścić imię oraz nazwisko zawodnika, oraz nazwę drużyny.
 9. Zawodnik może zmienić drużynę tylko podczas fazy transferowej (między rundami) – za transfer drużyna uiszcza opłatę w wysokości 100 zł na poczet darowizny i rozwoju Klubu Sportowego Wilk,
 10. Nowość! Sezon 2023/2024 podzielony będzie na dwie grupy
  1. Grupa PRO — Drużyna na liście zgłoszonych zawodników nie może mieć więcej niż 4 osoby z III,IV oraz Ligi Okręgowej — na meczu dopuszcza się tylko jednego zawodnika. Jeśli chodzi o zawodników z A lub B klasy — bez limitu.
  2. Grupa Amatorzy — Zgłosić możesz tutaj tylko zawodników, którzy nie figurują w żadnym klubie, a słowo “Amatorska” to przede wszystkim dobra zabawa z uśmiechem na twarzy. Dopuszcza się jednak możliwości zgłoszenia 5-ciu zawodników z A lub B Klasy, natomiast na meczu może pojawić się tylko jeden.
 1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora, dostępny na portalu ligi pod zakładką w menu: Ligi Piłkarskie
 2. Mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem — max. 15 min — o tym fakcie należy powiadomić organizatora telefonicznie.
 3. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców. Jeżeli sympatycy danej drużyny poprzez niestosowne zachowanie mogą zakłócać spokój okolicznym mieszkańcom, organizator może zwrócić się do kapitana drużyny o podjęcie stosownych czynności. W przypadku niezastosowania się do zaleceń Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo (500 zł), a w przypadku powtarzających się naruszeń wykluczyć z rozgrywek drużynę, której kibice zakłócają spokój rozgrywek.
 4. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.
 5. Na terenie obiektów sportowych, na których odbywają się mecze Ligi FSL obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu — Jeśli chcecie wypić sobie piwko po meczu, to nie na terenie Orlika, na którym rozgrywany jest mecz.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających — tyczy się to nie tylko zawodników, ale i ich kibiców.
 7. Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych — jest od tego szatnia z toaletą.
 8. Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami (do oficjalnego spotkania przed ligą). Jednakże w wypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.
 1. Na boisku grający zespół może liczyć maksymalnie 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola).
 2. Do meczu maksymalnie może przystąpić 12 zawodników (z 20 zgłoszonych).
 3. Czas gry
  1. Nowość w sezonie 2022/2023 – 2 × 20 min — nie doliczamy żądnych dodatkowych minut — bez wyjątku. Zegar staje na 20 minucie meczu. + przerwa na zmianę stron oraz nawodnienie
  2. Nowość w sezonie 2022/2023 – Seria rzutów karnych! Po każdym meczu kapitan wybiera 3 zawodników do serii rzutów karnych, gdy po 3 rzutach nie ma zwycięzcy — strzelamy dalej. 
 4. Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie w okolicach linii środkowej za linią boczną boiska.
 5. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 6. Auty wykonywane są z nogi, zza Lini bocznej. 
 7. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (w tym muru podczas rzutu wolnego) wynosi co najmniej 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).
 8. W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.
 9. Po meczu kapitan drużyny, sędzia oraz koordynator rozgrywek wspólnie wpisują osoby, które strzeliły bramkę oraz typują zawodników MVP z drużyny przeciwnej — czyli wyróżniających się na boisku.
 10. Brak wślizgów przy próbie odbioru piłki przeciwnikowi!
  1. Dozwolone jest wykonanie wślizgu ,ratując piłkę przed opuszczeniem boiska oraz jej próby kontroli, oraz przy wybiciu piłki z Lini bramkowej 
 11. Bramkarz ma prawo do wykonywania parady bramkarskiej z użyciem wślizgu wyłącznie we własnym polu karnym
  1. Zawodnik z pola ma prawo do zagrania wślizgiem wyłącznie gdy nie następuje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem (np. wślizg blokujący linię strzału, wślizg wykonany w celu utrzymania piłki w boisku).
  2. Zawodnik wykonujący wślizg w celu wepchnięcia piłki do bramki nie popełnia przewinienia, o ile nie doprowadzi do kontaktu z rywalem

 12. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu, w imieniu Organizatora, rozstrzyga sędzia wraz z organizatorem na boisku.

 13. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, dobrego imienia Organizatora, bądź dobrego imienia Partnerów i Współpracowników Organizatora za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych), administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zawieszenia prawa zawodnika lub/i drużyny do uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.
  2. Wykluczenie zawodnika lub/i drużyny z uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.

 1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy również zapisywanie numerów strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników, wpisanie tych informacji do protokołu meczowego oraz jego podpisanie
 2. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.
 3. W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci niewypłacenia 50% wynagrodzenia za dany mecz.
 4. Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.
 5. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie, gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.
 6. Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.
 1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
  1. 3 punkty za zwycięstwo
  2. 1 punkt za remis
  3. 1 punkt za wygranie serii rzutów karnych
  4. 0 punktów za porażkę
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez co najmniej dwie drużyny, o zajętym miejscu decydują:
  1. Przy dwóch zespołach:
   1. Wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
   2. Bilans bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek;
 3. Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 4. W przypadku wycofania się którejś z drużyn z rozgrywek Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
 5. W wypadku niestawienia się na mecz jednej z drużyn druga otrzymuje walkower 3:0 –  3 pkt + 1 pkt. za nieodbyte rzuty karne.
 1. Za udział w rozgrywkach Ligi FSL organizator przewiduje: 

  1. Puchary za zajęcie 1,2 i 3 miejsca
  2. Medale za udział w rozgrywkach dla każdego zawodnika
  3. Nagrody rzeczowe dla zawodnika MVP
  4. Nagroda rzeczowa dla najlepszego strzelca
  5. Nagroda rzeczowa dla bramkarza, który wybronił najwięcej strzałów 
 2. O pozostałych nagrodach poinformujemy w trakcie sezonu — w tym pieniężnych.
  1. Za przewinienia w trakcie gry na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
   1. Kartki:
    1. Nowość w sezonie 2023/2024!!! Żółta kartka – zawodnik gra dalej, natomiast kolejna kartka to wykluczenie go do końca meczu. (wcześniej schodził na 2 minuty)
    2. Czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
  2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
   1. Nowość w sezonie 2023/2024!!! Spóźnia się na mecz (Maksymalnie 15 min spóźnienia i utrata punku za serię rzutów karnych)
   2. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się 3 zawodników.
   3. W trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką,
   4. wystąpił w niej zawodnik nieuprawniony do gry w tej drużynie (również zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji),
   5. Nie uregulowała płatności w terminie.
  3. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:3.
  4. Kary specjalne:
   1. Pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia – dyskwalifikacja na 3 mecze.
   2. Wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) – dyskwalifikacja na 3 mecze.
   3. Ponowne przewinienie określone w punkcie 1 lub 2 – Wykluczenie z rozgrywek.
   1. cji,
  5. Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej.
  6. W przypadku sytuacji niewymienionej w tym rozdziale, decyzje o nałożeniu kary podejmuje Organizator.
 1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje Organizatora.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego Regulaminu zmiany, o których będzie informował kapitanów. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Lidze FSL. Przed przystąpieniem do rozgrywek zaleca się uczestnikom poddanie się badaniom lekarskim w celu oceny stanu zdrowia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają solidarnie zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych Ligi FSL (szatnie, boiska).
 7. Wszelkie informacje przeznaczone dla ogółu lub części drużyn uczestniczących w LidzeFSL uważa się za prawidłowo udostępnione poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.wilkswiecie.pl
 8. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek, a także wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Ligi FSL dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Scroll to Top