Regulamin Siatkonogi TURNIEJ / LIGA

 1. Organizator:
  WILK | Mate-Media Mateusz Leman
 2. Cel imprezy:
  – Popularyzacja aktywności fizycznej i innych form aktywności
  – Integracja społeczeństwa Miasta i Gminy
  – promocja Miasta i Gminy Świecie jako Gminy przyjaznej sportowcom
 1. Termin turnieju:
  04.08.2022 r. 
 2. Liga:
  17.07,24.07,31.07,7.08,14.08,21.08,28.08
 1. Zapisy do Ligi
  Zapisy trwają od dnia 28.06.2022 r. do 28.08.2022 r. W razie dużej ilości drużyn zgłoszonych do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
  Chęć udziału, należy zgłosić przez formularz zapisu lub napisać do Mateusza -> Mateusz na Facebooku 
 1. Miejsce turnieju
  Kompleks sportowy – Boisko Orlik Marianki (Obok SP. Nr 8)
 1. Warunki uczestnictwa:
  a) Udział w turnieju jest płatny 30zł od drużyny
  b) Turniej będzie rozgrywany w kategorii OPEN, minimum 13 lat, aby wziąć udział
  c) Drużyna liczy 3 osoby 
  d) Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie druków, itd)
  e) Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. f) Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
 1. System rozgrywek:
  W zależności od ilości drużyn gramy każdy z każdym lub grupa i tabelka.

 2. Zasady gry:
  a) Mecze rozgrywane są na wyznaczonym boisku z siatką na wysokości ok. 1m
  b) Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju
  c) O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje kamień/papier/nożyce
  d) Punkt dla drużyny liczy się w momencie: 
   1) Prawidłowego przebicia piłki (max. 3 dotknięcia) 
   2) Błąd w serwowaniu drużyny przeciwnej 
   3) Przekroczenie ilości odbić drużyny przeciwnej
   4) Brak przebicia piłki przez drużynę przeciwną 
  e) Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów z 2 punktową przewagą 
  f) Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.
  g) Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.
  h) Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
 1. Nagrody:
  1 miejsce – 50% z całej opłaty wpisowej (np. 10 drużyn = 300 zł * 50% = 150 zł) + Pamiątkowy medal za udział w turnieju
  Inne miejsca = Pamiątkowy medal za udział w turnieju / lidze

 2. Organizator zapewnia:
  a) Miejsce i sprzęt do gry
  b) Sędziego do rozgrywek

 3. Liga Siatkonogi nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem
  Każda osoba biorąca udział w tej zabawie, oświadcza, że jej stan zdrowia fizycznego jak i psychicznego jest prawidłowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu. Wszelkie kontuzje i inne zdarzenia podczas trwania rozgrywek — są sprawą indywidualną dla każdego uczestnika.

 4. Akceptacja regulaminu
  Każdy osoba, która zapisuje się do rozgrywek, akceptuje powyższy regulamin. 
Scroll to Top