Regulamin Turnieju Koszykówki – Streetball 3x3

Regulamin Turnieju Koszykówki – Streetball 3×3

 1. Organizator:
  WILK Family Sunday League | Mate-Media Mateusz Leman
 1. Cel imprezy:
  – Popularyzacja gry w koszykówkę
  – Integracja społeczeństwa Miasta i Gminy
  – Promocja Miasta i Gminy Świecie jako Gminy przyjaznej sportowcom
 1. Termin turnieju:
  04.09.2022 r.
 1. Zapisy
  Zapisy trwają od dnia 26.06.2022 r. do 28.08.2022 r. W razie dużej ilości drużyn zgłoszonych do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
  Chęć udziału należy zgłosić przez formularz kontaktowy na naszej stronie jako temat wybierając “Turniej StreetBall 3×3” -> https://fslswiecie.pl/kontakt/ lub piszą do Marcina – na Messenger. 
 1. Miejsce turnieju
  Kompleks sportowy – Boisko Orlik Marianki (Obok SP. Nr 8)
 1. Warunki uczestnictwa:
  a) Udział w turnieju jest płatny i wynosi 180zł od drużyny
  b) Turniej będzie rozgrywany w kategorii OPEN mężczyzn
  c) Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
  d) Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie druków, itd
  e) Drużyna musi być ubrana dwa komplety koszulek, jasne i ciemne (najlepiej białą oraz czarną), które będzie zmieniać w razie potrzeby w trakcie trwania turnieju, w celu odróżnienia się od drużyny przeciwnej.
  f) Brak dwóch koszulek u któregoś z zawodników może skutkować zdyskwalifikowaniem go z turnieju.
  g) Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
 1. System rozgrywek:
  W zależności od ilości drużyn będzie to system każdy z każdym lub podział na grupy i tabelka.
 1. Zasady gry:
  a) Mecze koszykówki 3×3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m X 15 m, na jeden kosz. Na boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. w odległości 6,75 m
  b) Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju
  c) O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje rzut monetą
  d) Każdy zdobyty kosz to 1 pkt. Za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75 m, tzw. Linii dystansowej) zalicza się 2 pkt.
  e) Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 21 punktów lub przez 10 minut ciągłej gry.
  f) W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 21 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużynę w czasie 10 minut.
  g) W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka „złoty kosz”, czyli gra do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Gra rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.
  h) Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
  i) Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.
  j) Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.
  k) Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.
  m) Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
  o) Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKosz, chyba że organizator zastrzega to w regulaminie.
  p) Czas gry nie jest zatrzymywany, za wyjątkiem przerwy na żądanie którejś z drużyn.
 2. Nagrody:
  1 miejsce — 40% całej puli opłaty wpisowej ( przy 10 drużynach = 720 zł ) + Puchar + Pamiątkowe Medale
  2 miejsce — 20% całej puli opłaty wpisowej ( przy 10 drużynach = 360 zł ) + Pamiątkowe Medale
  3 miejsce — Zwrot opłaty wpisowej ( 180 zł ) + Pamiątkowe Medale
  Pozostałe miejsca — Pamiątkowe medale 
 3. Organizator zapewnia:
  a) Miejsce i sprzęt do gry
  b) Sędziego do każdego spotkania
Scroll to Top