Wilkowe Widowisko — Turniej piłki nożnej, strefa piłkarza i konferencja dla zaproszonych gości

I. Miejsce i termin: Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu, Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, Termin: 12.11.2023 r.  

II. Organizatorzy:  Klub Sportowy Wilk, dalej zwani jako „Organizator” 

III. Cele turnieju  

 1. Organizacja turnieju dla 80 uczestników 
 2. Organizacja konkurencji piłkarskich dla 300 uczestników
 3. Wyłonienie zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej
 4. Wyłonienie zwycięzców konkurencji Wilkowego Widowiska
 5. Przeprowadzenie badania na temat ogólnych warunków współzawodnictwa w obrębie piłki nożnej z wybranymi gośćmi
 6. Nauka współpracy, dyscypliny i szacunku wśród dzieci,
  młodzieży i osób dorosłych
 7. Niwelowanie różnic społecznych między dziećmi różnych grup społecznych
 8. Szczególna dbałość o zasady  Fair-Play w piłce nożnej 
 9. Zmiana oblicza piłki nożnej jako dyscypliny, która może przyczynić się do zmiany nawyków, dobrego wychowania i nauki dyscypliny
 10. Promocja Klubu Sportowego Wilk 
 11. Promocja Gminy Świecie

IV. Warunki uczestnictwa 

Udział w turnieju przeznaczony jest dla zaproszonych przez organizatora drużyn, a udział w poszczególnych konkurencjach jest dobrowolny dla każdej chętnej osoby.

Rejestracja drużyn 9:30
Rozpoczęcie turnieju 10:00

Wręczenie nagród i medali 12:15
Rozpoczęcie konkurencji piłkarskich 12:30

Zakończenie i podsumowanie wydarzenia ok. 14:00

Kategoria wiekowa uczestników turnieju: chłopcy urodzeni w latach 2009 i młodsi, dziewczyny urodzone w latach  2008 – 2010 

Kategorie wiekowe uczestników konkurencji piłkarskich: 

 1. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy do turnieju — wszystkie 4 konkurencje 
 2. Kat. 2010 – 2011 – tylko 2 konkurencje 
 3. Kat. 2012 i młodsi — tylko 2 konkurencje 

VI. System rozgrywek 

Turnieje przewidziane dla 4 zespołów w formule każdy z każdym.

VII. Przepisy i skład drużyny

 1. Drużyna maksymalnie składać się może z 20 zawodników.
 2. Zespoły rywalizują w 5-osobowych składach (Br. + 4 zawodników pola)
 3. Zmiany odbywają się systemem hokejowym
 4. Wskazane jest, by zespoły biorące udział w turnieju posiadały jednolite stroje wraz z numerami zawodników — organizator zapewnia znaczniki dla drużyny bez jednolitych strojów
 5. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym halę.
 6. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz, a zawodnicy rezerwowi powinni znajdować poza linią boczną w wyznaczonym miejscu.
 7. Wyznaczone będzie miejsce do rozgrzewki oczekujących drużyn.
 8. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt, za wygranie rzutów karnych przysługuje 1 pkt,
 9. Do rzutów karnych podchodzi 3 zawodników wyznaczonych przez trenera zaraz po meczu
 10. O kolejności miejsc w tabeli z uwagi na preferowanie ofensywnego stylu gry decydują kolejno

a) Liczba zdobytych punktów, 
b) Stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę, 
e) Wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
e) Losowanie 

8. Zasady Gry 

 1. Żółta kartka – wykluczenie zawodnika na 2 min. , zawodnik, który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu – otrzymuje kartkę czerwoną – po stracie bramki, zawodnik wraca do gry,
 2. Czerwona kartka – zawodnik nie może grać w kolejnych meczach.
 3. Niesportowe zachowanie — wykluczenie z turnieju decyzją sędziego,
 4. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 5 graczy (4 w polu+bramkarz)
 5. Czas trwania meczu: 2 × 10 min 
 6. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów, natomiast rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie nogą z ziemi — bez możliwości wprowadzenie jej do gry.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola. Wymagane jest podanie zza lub na lini wyznaczającej boisko.
 7. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek. 
 8. Brak dyskusji z sędzią (co do zasady, jest nieomylny)

VIII. Postanowienia końcowe 

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka sędzia.
 2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju. 
 3. Zawodnicy nie mogą grać w łańcuszkach itp.  Okulary tylko specjalnie dostosowane do gry w piłkę nożną,
 4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest kierownik lub kapitan drużyny. 
 5. Na wniosek drużyny przeciwnej, sędzia po meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania i podjętej przez sędziego decyzji wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. 
 6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
 8. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna w niej przebywająca.

IX. Nagrody 

Organizatorzy zapewniają: 

 1. Wyjątkowe Trofeum dla Zwycięzcy Turnieju Wilkowego Widowiska
 2. Wyjątkowe Trofea dla zwycięzców konkurencji piłkarskich
 3. Medal za uczestnictwo dla każdego zawodnika Turnieju
 4. W zależności od szczodrości sponsorów mogą pojawić się inne nagrody

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, który znajduje się na obiekcie.

Kontakt z organizatorami:

Mateusz Rezmer tel. +48 793 255 900
Mateusz Leman tel. +48 886 742 449
Mateusz Godek tel. +48 795 108 230

Scroll to Top